Handleiding Affiliate-programma

Voor het laatst bijgewerkt op

1. ZuluTrade Affiliates

A. Introductie voor Affiliates

Een Affiliate kan zowel een natuurlijke persoon of een publieke organisatie betreffen die deelneemt aan het Affiliate-programma van ZuluTrade ter bevordering van de dienstverlening van ZuluTrade. Affiliates registreren zich voor het programma en selecteren vervolgens een unieke URL (internetadres) die zij gebruiken om de diensten van ZuluTrade te bevorderen. Door het promoten van ZuluTrade, introduceren Affiliates de autotradingdienstverlening van ZuluTrade aan Referral Clients (nieuwe gebruikers).

Affiliates receive a commission for their service for accounts that signed up through the Affiliate's website (URL).

Ter onderschrijving van de inspanning van de Affiliate, geeft ZuluTrade aan haar Affiliates toegang tot middelen, richtlijnen, ondersteuning en een verscheidenheid aan banners en logo's die eenvoudig kunnen worden geïntegreerd met de persoonlijke website als aanvulling op de marketingstrategieën van de Affiliate.

Het Affiliate-programma biedt een lucratieve gelegenheid om maandelijkse inkomsten aan te vullen. Het Affiliate-programma van ZuluTrade is flexibel. Oftewel, de mogelijke inkomsten zijn afhankelijk van de hoeveelheid tijd en inzet die de affiliate bereid is te investeren.

ALGEMENE BELEIDSVERKLARING

Op geen enkele wijze vertegenwoordigt op directe wijze, onderschrijft of onderhoudt ZuluTrade commerciële banden met affiliates. ZuluTrade voorziet slechts in een autotradingplatformservice.

B. Registratieverplichtingen

In overeenstemming met het gebruik van de dienstverlening van ZuluTrade, gaat u akkoord met: (1) het verstrekken van correcte, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf, zoals vereist conform het online registratieformulier voor het Affiliate-programma en (2) het onderhouden en bijwerken van deze Registratiegegevens zodat deze correct, accuraat en volledig blijven. Als u informatie verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als ZuluTrade redelijke gronden heeft te vermoeden dat dergelijke informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft ZuluTrade het recht uw rekening te blokkeren of op te heffen en elk huidig of toekomstig gebruik van haar Dienstverlening (of elk onderdeel daarvan) te weigeren.

Providing basic personal data is mandatory prior to the Affiliates payment request process. Failure to provide such information will result in the inability to proceed with requesting your payment.

Uitsluitend voor inwoners van de VS:

Werving van personen met woonplaats of zetel in de VS is zonder een NFA-lidmaatschap uitdrukkelijk verboden. Het is voor iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die klanten werft uit de VS vereist een registratie te hebben als "Introducing Broker" bij het CFTC.

C. Gedragscode voor Affiliates

1. Voor alle informatie, gegevens, tekst, diapresentaties, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video's, berichten of ander materiaal (hierna "Content"), openbaar gepubliceerd of privé verzonden, ligt de volledige verantwoordelijkheid ervan bij de persoon die de betreffende Content heeft verstrekt. Dit betekent dat u (de affiliate), en niet ZuluTrade, volledige verantwoording draagt voor alle Content die u uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderzijds beschikbaar stelt in relatie tot ZuluTrade of haar diensten.

2. Echter, bij gebruikmaking van de dienstverlening van ZuluTrade, mogen affiliates geen berichten, verklaringen, blogs of sociale media plaatsen die beledigend, onfatsoenlijk, verwerpelijk zijn of materialen met licentie betreffen. ZuluTrade reserveert het recht (maar niet de verplichting) naar eigen goeddunken op ieder moment Content die beschikbaar wordt gesteld via de dienstverlening van ZuluTrade te weigeren of te verwijderen. ZuluTrade reserveert eveneens nadrukkelijk het recht om onmiddellijk verwijdering te sommeren van enig persoonlijk Affiliate gegenereerde content in relatie tot de diensten van ZuluTrade, waarvan ZuluTrade acht dat die in strijd is met het beleid van de onderneming of huidige bestaande regelgeving. Aanvullende informatie, zie rubriek “Richtlijnen reclame en promotie”.

3. 3. Affiliates shall not transmit any so-called “Interstitials”, ”Parasite ware”,”Parasitic Marketing”, “Shopping assistant application”, “toolbar installation and/or add-ons”,”Shopping Wallets” or, ”Deceptive pop-ups and/or pop-under” to consumers from the time the consumer clicks a qualifying link until such time as the consumer has fully exited the affiliates site. Hidden or cloaked content is also prohibited. As used herein ”Parasite ware” and ”Parasitic Marketing”shall mean an application that (a)through accidental or direct intent causes the overwriting of affiliate and non-affiliate commission tracking cookies through any other means than a customer initiated click on a qualifying link on a web page or email; (b) intercepts searches to redirect traffic through an installed software, thereby causing pop ups/under, commission tracking cookies to be put in place, or other commission tracking cookies to be overwritten where a user would under normal circumstances have arrived at the same destination through the results given by engines; (c) set commission tracking cookie through loading of affiliates site in iframes, hidden links, and auto pop ups that direct to Zulutrade.com; (d)targets text on websites, other than those websites 100 percent owned by the application owner, for the purpose of contextual marketing ; (e)removes, replaces or block the visibility of Affiliate banners with any other banners, other than those that are on websites 100 percent owned by the owner of application

4. Affiliates that are found to be cybersquatting or typos squatting on trademark-related domains will be banned permanently from the program with all their commissions reversed.

D. Affiliates niet-doelgroepen

 1. Minderjarigen
  Affiliates mogen zich met hun reclame-inspanningen of -materiaal niet actief richten op personen die jonger zijn dan 18 jaar, ongeacht de leeftijd van de meerderheid in de locatie waar de affiliate zijn handel voert.
 2. V.S. ingezetenen
  Affiliates mogen zich met hun reclame-inspanningen of -materiaal niet richten op personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten. Vrijgesteld van deze beperking zijn personen of bedrijven die een IB-registratie hebben bij de CFTC en in het bezit zijn van een NFA-lidmaatschapsnummer.
Beste

2. Open een Affiliaterekening

A. Hoe een rekening te openen

 1. Toegang tot de startpagina van de website van ZuluTrade (http://www.zulutrade.com).
 2. Ga naar het onderdeel Programma's onderaan de pagina, selecteer de optie Affiliateprogramma en klik vervolgens op de knop Word affiliate.
 3. Vul alle velden in van het online registratieformulier.
 4. Lees de Voorwaarden, kruis daarna het betreffende vakje aan indien u met de voorwaarden akkoord gaat.
 5. Klik op de button Word Affiliate om het proces te voltooien.
 6. U zult een e-mail ontvangen van ZuluTrade met daarin uw unieke Affiliate URL, gebruikersnaam, wachtwoord en rekeningactivatielink. Voordat u uw nieuwe rekening kunt gebruiken, activeert u die via een klik op de activatielink in de e-mail.

Het is Affiliates toegestaan om beide rekeningtypen te bezitten (een Affiliaterekening van ZuluTrade en een Referring Brokeringrekening van AAAFx).

B. Affiliate-basisdocumentatie

Affiliaterekeningen voor personen

In een poging ervoor te zorgen dat onze affiliates voldoen aan de bestaande due diligenceprocedures, worden affiliates die zich hebben ingeschreven voor een standaard Privérekening verzocht twee vormen van basisdocumenten aan te dragen:

 1. Identificatiebewijs - Clear, front and back scans of a valid photo national ID card or a valid passport. (Citizenship should be indicated within the document).
 2. Verblijfsbewijs - A recent utility bill, credit card or a bank account statement that includes your name and full home address as it appears on your account application. The document should be dated to within 4-months of the current date.
Affiliaterekeningen voor ondernemingen

Due to different prerequisites for Corporate Affiliate Accounts, please contact our Affiliates Desk at affiliates@zulutrade.com to enquire about the necessary documentation. The department will respond to your email providing you with the required list of corporate documents. It will also provide you with any instructions which are relevant to your specific application.

Waar u uw bewijsstukken kunt uploaden

Na activering wordt u op uw account ingelogd. Klik op uw onderstreepte naam (die links bovenaan de pagina, onder de tab Opbrengsten). Hierdoor wordt u doorgeleid naar de pagina “Persoonlijke gegevens”.

 1. Vul uw persoonlijke gegevens in in de daarvoor bedoelde velden en klik vervolgens op de knop “instellingen bewaren”.
 2. Scroll down to the “Account Verification” section. This is located in the area below the Personal Details section. You will see the “Identification Verification” document section, Press the orange “Add Files +” button in order to upload your applicable identification file.

In de rubriek “Adresverificatie” van het document dat u zal verschijnen, herhaalt u het hierboven aangegeven proces (druk op de “Bestanden toevoegen+”knop; nu voor het uploaden van het van toepassing zijnde verblijfsbewijsbestand.

Let op! Voordat een betalingsverzoek kan worden verwerkt, dienen affiliates hun geldige basisinformatie ter verificatie up te loaden, en de documenten moeten geverifieerd zijn.

C. Uw ZuluTrade AffiliateURL en zijn toepassing

After successfully creating your Affiliate account, you will receive emails containing your username, password and your unique Affiliate URL: http://your-prefix.zulutrade.com. Your individual URL appears across all tabs at the Affiliates Accounts when logged in to your account.

In order for Users to properly sign up for an account, you should direct your visitors to the Open Account tab in your Affiliate URL.

Het per Affiliate unieke prefix wordt weergegeven in beide links en zorgen ervoor dat de bezoeker correct wordt doorverwezen naar uw affiliatielink en als gevolg daarvan, zullen hun rekeningen verschijnen in het paneel Tab Opbrengst, Referralrekeningen.

D. Extra uitnodigingsopties

U kunt eveneens Gebruikers voor ZuluTrade uitnodigen via de volgende opties:

 • Uitnodigingse-mail voor de Affiliate - onder de Affiliate tab Mijn Rekening - Uitnodigen.
  Affiliates mogen een elektronische uitnodiging versturen aan Gebruikers om de diensten van ZuluTrade te gebruiken. Het adres in deze e-mail bevat de Uitnodigings-URL van de Affiliate - http://your-prefix.zulutrade.com.
 • If operating on a Live Investor, Demo Investor and Trader you may also invite friends using Invite Email - onder de tab van de betreffende rekening - Mijn Rekening - Uitnodigen.
  U kunt een elektronische uitnodiging versturen aan Gebruikers om de diensten van ZuluTrade te gebruiken. Het adres in deze e-mail bevat uw uitnodigingsURL - http://www.zulutrade.com?ref=000000 en 000000 is uw unieke referentiecode.

Let op! Als u gebruikers uitnodigt voor ZuluTrade via uw Handelaar- of Signaalaanbiederrekening, zullen die nieuwe rekeningen worden geplaatst onder het kopje "Referralrekeningen", in de tab Opbrengst van uw Handelaar- of Signaalaanbiederrekening en NIET in uw Affiliaterekening, mocht u die bezitten.

E. Tracking

Wees ervan bewust dat tracking cookies niet worden gebruikt. In plaats daarvan houden wij een logboek bij van alle referentie aanvoer voor alle verwezen cliënten, dus zelfs als de referentie van navigeren van uw Affiliate URL link naar een andere pagina navigeert en daarna naar www.zulutrade.com navigeert (binnen 30 dagen van de aanvankelijke aanvoer) zal hij/zij worden geplaatst onder uw Affiliate rekening. Desondanks, het is een goede gewoonte om ervoor te zorgen dat uw aangevoerde cliënten uw Affiliate URL link gebruiken vlak voordat zij hun rekening openen.

F. Hoe persoonlijke instellingen te bewerken

Na de inlogprocedure op de startpagina, gaat u naar de tab Mijn Rekening waar u uw persoonlijke instellingen kunt instellen, toegang heeft tot promotiemateriaal en u nieuwe gebruikers kunt uitnodigen naar uw Affiliate URL. Via deze tabs kunt u:

 • Profiel
  Edit your personal settings; change your password and bank account details. Always click the Save settings button before leaving the Profile page otherwise none of your defined settings will be saved. Please use latin characters and make sure the details match the information displayed on your identification documents.
 • Opbrengst
  Bekijk huidige opbrengststatussen, betalingsverzoeken, en bekijk de Referralrekeningen die correct zijn geregistreerd via uw Affiliate URL.
 • Widgets
  Geef handelaarwidgets uit op uw website.
 • Banners
  Access the variety of ZuluTrade banners and logos for promotional efforts. Please refer to the "Strategies" section below for useful tips on how to promote your affiliate site.
 • Aanbieders Instellen
  Aanbieders selecteren: Hier kunt u de selectie van handelaars bepalen die u wilt aanbieden via uw Affiliate URL-site door iedere handelaar te selecteren die u wilt weergeven aan uw referral clients. Let op! In het geval u geen enkele handelaar van de lijst selecteert, zullen alle handelaars aan uw klanten worden getoond. Indien een gebruik de ZuluTrade-website oproept vanaf een Europese locatie of woonachtig is in de EU, zal enkel de top 1000 van handelaars zichtbaar zijn op het handelaarsoverzicht.
 • Uitnodigen
  Nodig uw contacten uit om de diensten van ZuluTrade te verkennen. Hier kunt u al uw vrienden uitnodigen die in uw adressenlijsten staan van bijvoorbeeld Gmail, Yahoo, etc., evenals uw vrienden van sociale netwerken.

Wanneer u aanvullende ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen onze Klantenservice. Afhankelijk van de aard van uw vraag/vragen, kunnen zij u voorzien van stapsgewijze instructies.

G. Banners en logo's voor de Affiliate

Het vinden van ZuluTrade Flash banners en statische logo's:

 1. Log in op de startpagina van ZuluTrade (www.zulutrade.com)
 2. In de tab Mijn Rekening, ga naar de tab Banners.
 3. Then select the Language of your preference at the top right side of your screen.
 4. U heeft toegang tot een ruime selectie van Flash ZuluTrade Banners, evenals tot statische ZuluTrade logo's in diverse afmetingen.
  • Afmetingen animatiebanners: 300px x 250px, 728px x 90px.
  • Generieke statische banner: 300px x 250px.
  • Afmetingen Logo ZuluTrade: 88px x 31px, 234px x 60px.

More Banners added on a frequent basis - you should check your interface on a regular basis for updates. Once the banner or logos are integrated into your web page or blog, any User that clicks onto the ZuluTrade banner/logo will be directed to your Affiliate page. If you require banners in alternative sizes, please feel free to contact Affiliates Desk by email at affiliates@zulutrade.com.

H. Aanvullende informatie aangaande ZuluTrade

Er zijn gedetailleerde handleidingen voor Forex en Binaire opties beschikbaar. Zij zullen vele van uw vragen aangaande de aspecten van de ZuluTrade-dienstverlening beantwoorden. Wanneer u bent ingelogd op een Demo- of een Live-rekening, ziet u het volgende: Mijn Rekening - Profiel - "Handleiding". De handleiding is op elke pagina van uw account op te roepen. Een aanvullende goede informatiebron treft u aan onder de tab FAQ.

Tussen Gebruikshandleiding en FAQ, dienen de meeste, zo niet alle vragen worden beantwoord.

Beste

3. Beleid Koppelen Rekening

 • Als een gebruiker een gratis Demo of Live rekening aanmaakt door een Affiliate URL, dan word de rekening gekoppeld aan de betreffende Affiliate.
 • If a User registers either a free Demo or Live account through ZuluTrade's main website without using an Affiliate URL, but with prior landings from an Affiliate URL in the last 30 days, on registration we will take into account the reference responsible for the initial introduction of the service and the account will be linked to the respective (first) Affiliate.
 • If a User registers either a free Demo or Live account through ZuluTrade's main website without using an Affiliate URL, or without any previous landings on an Affiliate URL, the account will not be linked to any Affiliate. If a User registers a Live account through ZuluTrade's main website without using an Affiliate URL, and without an active Affiliate tracking cookie, however he/she has a previously existing Demo or Live account registered within the last 30 days (with the same email) under an Affiliate, then the new Live account goes to the first/introducing Affiliate.
 • Indien een Gebruiker ofwel een gratis Demo- of een Live-rekening opent via de internetpagina van ZuluTrade zonder tussenkomst van een Affiliate, wordt de rekening niet gekoppeld aan een Affiliate.
  Maar als dit onbedoeld was en de Gebruiker zichzelf abusievelijk heeft aangemeld voor een Demo- of een Live-rekening via ZuluTrade (zonder gebruik te hebben gemaakt van een Affiliate URL) in plaats van een bepaalde Affiliate, dan kan de Gebruiker (als rekeningeigenaar) uiterlijk 5 dagen na het openen van de rekening, een e-mail sturen naar de afdeling Klantenservice (support@zulutrade.com) om een koppelingsverzoek naar de vereiste Affiliate in te dienen. In het elektronische koppelingsverzoek dienen het rekeningnummer van de Gebruiker, het e-mailadres, en de URL van de Affiliate waarmee de Gebruiker zijn rekening wil koppelen.
 • Let op! Verzoeken van Affiliates om referralrekeningen te koppelen worden op geen enkele voorwaarde in behandeling genomen. Het verzoek moet afkomstig zijn van de huidige Rekeninghouder.
 • If a User registers a free Demo or Live account through an Affiliate URL other than the intended one, the account cannot be unregistered from the Affiliate or be moved to another Affiliate under any circumstances.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld tonen wij alle mogelijke manieren waarop een Klant zich kan aanmelden bij Affiliate A:

A
 • Klant registreerd een Demo of Live rekening door naar affiliateA.zulutrade.com te gaan of om te registreren via www.zulutrade.com een Affiliate URL affiliateA.zulutrade.com
 • Rekening is geplaatst onder de Affiliate: affiliateA.zulutrade.com
B
 • Klant registreerd een Demo of Live rekening door naar www.zulutrade.com te gaan, zonder door een Affiliate te zijn verwezen, maar hij/zij heeft voorgaand een bestaande Demo rekening (geregistreerd in de laatste 30 dagen met dezelfde email) of een Live rekening (geregistreerd met dezelfde email) door Affiliate A
 • Rekening is geplaatst onder de Affiliate: affiliateA.zulutrade.com
C
 • Klant registreerd een Demo of Live rekening door naar www.zulutrade.com te gaan zonder door een Affiliate te zijn verwezen
 • Rekening is NIET verbonden met een Affiliate
 • De klant kan de afdeling Klantenservice een e-mail sturen uiterlijk 5 dagen na het activeren van de rekening om een koppelingsverzoek in te dienen voor Affiliate A. De -rekening wordt vervolgens geplaatst onder affiliate: affiliateA.zulutrade.com
 • Rekening is geplaatst onder de Affiliate: affiliateA.zulutrade.com
Beste

4. Richtlijnen Reclame en Promotie

A. Richtlijnen

 • Affiliates must submit to ZuluTrade their Promotion Details. Promotional Details refer to Affiliate categories like Content sites, PPC Affiliates, Social Affiliates, communities and education, cashbacks, loyalty, video affiliates, etc. as well as their corresponding URLs.
 • Affiliates zijn verplicht om eerst hun beoogd reclamemateriaal/-teksten met referentie aan ZuluTrade of haar diensten aan ZuluTrade ter inspectie/goedkeuring voor te leggen. Dit reclamemateriaal dient voor inspectie te worden verzonden aan: affiliates@zulutrade.com. Affiliates ontvangen berichtgeving wanneer het reclamemateriaal is goedgekeurd voor gebruik of afgekeurd als zijnde ongeschikt.
 • De inhoud van de reclame (en het gebruik van verklaringen / meningen) mag niet beledigend, racistisch, grievend of frauduleus zijn. ZuluTrade behoudt zich het recht voor om de Affiliate te sommeren om elke inhoud te verwijderen, die als zodanig wordt bestempeld.
 • Alle beweringen in uw promotiemateriaal moeten op waarheid berusten, nauwkeurig en controleerbaar zijn.
 • Taalgebruik in de vorm van zware drukuitoefening of beweringen in de overtreffende trap moeten worden voorkomen in Affiliate-marketingmateriaal, privéwebsites en sociale mediapagina's waarin de affiliate ZuluTrade of de dienstverlening van ZuluTrade aanprijst.
 • Affiliates may NOT legally create any materials for personal or business use such as business cards, letterhead, photographs, personal websites or social media pages etc.) bearing or displaying the company's copyrighted Trademarked Logo or any part thereof, of the said trademarked logo for the purpose of advertising ZuluTrade or its services in any manner, nor misrepresent themselves as employees of ZuluTrade.
 • With respect of any marketing and/or promotional activity involving “Cost Per Click” (“CPC”), “Pay Per Click” (“PPC“) and/or “Search Engine Marketing” (“SEM“), Affiliate may not to bid on the ZuluTrade Brands, including but not limited to the words “ZuluTrade”, “ZuluGuard”, “ZuluScripts”, “TradeWall” and/or “AAAFx”, “Triple A Experts” or any other Names and Trademarks of ZuluTrade collaborating Brokerage Firms spelled in any possible way (including with typos, spaces, signs, symbols, in any other way or in other languages). ZuluTrade reserves the right to cancel compensation without notice in the case of use of search requests using such keywords and any other variants of their spelling, including conformable words in other languages, in search engines such as, Google, Yahoo, Bing, Yandex, Baidu, etc., as a way of client attraction. The purpose of the Affiliates Program is to attract new clients; and not to acquire clients that are already looking for the corporate name and hence cannot be either rightfully classified or justified as new clients.
PPC Policy
Policy Definition Condition
Are Affiliates allowed to send traffic directly to ZuluTrade website? NEE
Are Affiliates allowed to display their ads when ZuluTrade brands are entered as a search keyword (e.g. myZuluTrade, myZuluGuard)? NEE
Are Affiliates allowed to display their ads when misspellings of ZuluTrade brands are entered as search keywords (e.g. ZouluTrade,AAfx,AAAAfx)? NEE
Are Affiliates allowed to display their ads when ZuluTrade brands plus generic words are entered as search keywords (e.g. ZuluTrade voucher,AAAFx coupon)? NEE
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade brands names in their display URL? NEE
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade brands names in their display URL as an extension to their brand (e.g.www.affiliatesite.com/ZuluTrade) JA
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade brands names in their display URL as sub domain (e.g. ZuluTrade.affiliatesite.com/) NEE
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade’s brand names within their title and description? JA
Should affiliates add Zulutrade’s brand name and Trademarks into their negative keywords (thus preventing publishers from appearing in brands + generic)? JA
For the above paid search policies, are Affiliates allowed to promote ZuluTrade on search engines and social media? JA
Google JA
Yahoo JA
Bing JA
Facebook JA
YouTube JA
Overig Upon request

We expect PPC Affiliates to add “ZuluTrade”,”ZuluGuard”, ”ZuluScripts”, ”TradeWall”, ”AAAFx”, “Triple A Experts” and misspells in their negative keyword list. If you are unsure what you can or cannot use please contact affiliates@zulutrade.com.

We like and welcome legitimate PPC Affiliates. Affiliates who are trying to cannibalize our brands and make profit will not be tolerated and their accounts will be suspended (Section 7), if not terminated immediately. More on our Intellectual Property restrictions is described in Section 4 of this Guide.

 • Van affiliates wordt verwacht dat zij zich houden aan de vastgelegde forumregels met betrekking tot hun online berichten op ZuluTrades officiële forum van de website.
 • Affiliates kunnen contact opnemen met de webmaster van de internetpagina voor een duidelijke toelichting van hun beleid.
 • Spam verspreiden op welke wijze dan ook is verboden.
 • Kwaadwillige laster van het Affiliateprogramma of de dienstverlening van ZuluTrade is verboden.

B. Risico-informatie

Bij het promoten van ZuluTrade of de dienstverlening van ZuluTrade op privéwebsites of sociale mediapagina's, is het noodzakelijk de volgende disclaimers op alle van toepassing zijde pagina's weer te geven:

Op alle pagina's van uw Affiliate-internetpagina

Trading spot currencies involves substantial risk and there is always the potential for loss. Your trading results may vary. Because the risk factor is high in the foreign exchange market trading, only genuine "risk" funds should be used in such trading. If you do not have the extra capital that you can afford to lose, you should not trade in the foreign exchange market. Forex Brokers and ZuluTrade are compensated for their services through the spread between the bid/ask prices or there may be a cost to initiate a trade through the bid/ask spread. Profit sharing accounts are subject to a monthly performance fee per selected trading system. Signing up is totally free, and there are no subscription fees, ever.

Forex trading involves a real risk of loss. No "safe" trading system has ever been devised, and no one can guarantee profits or freedom from loss. Past performance is not indicative of future results.

In het geval u verwijst naar de provisieregeling van ZuluTrade, dient u de volgende disclaimer daaraan toe te voegen:

Effectenmakelaars en ZuluTrade ontvangen provisie voor hun dienstverlening via de spread tussen bied-/laatkoersen of er kan sprake zijn van een kostenvergoeding voor het initiëren van een transactie via de bied-/laat-spread. Aanmelden is geheel gratis. Er zal nooit sprake zijn van een contract, noch van maandelijkse kosten.

Zorg ervoor dat de bovenstaande disclaimers op welke wijze dan ook nooit verborgen of moeilijk toegankelijk zijn.

C. Strategieën

 • Als u uw eigen website of blogpagina heeft opgezet, is dit altijd een praktische locatie om te starten met advertenties.
 • Affiliates worden aangemoedigd de beschikbare ZuluTrade Banners & Logo's van onze internetsitepagina te downloaden. Zij kunnen voor reclamedoeleinden op verschillende internetsites worden toegepast. Wanneer u bent ingelogd op de internetpagina van ZuluTrade, zijn deze items verkrijgbaar onder de tab Banners.
  Wij benadrukken dat ZuluTrade alle Affiliates adviseert om de beleidsrichtlijnen van internetpagina's of forums waar zij hun advertenties willen plaatst eerst uitgebreid te onderzoeken. Dit is om ervoor te zorgen dat Affiliates de regels voor het gebruik begrijpen en een schending van regelgeving te voorkomen.
 • Creëer uw eigen blogpagina's met behulp van Blogger (http://www.blogger.com/start), integreer ZuluTrade logo's en banners en uw ZuluTrade Affiliate URL-link.
 • Adverteren met Facebook (http://www.facebook.com) als hulpmiddel.
 • Investigate the Google Adwords (http://adwords.google.com)) and other paid services, respecting ZuluTrade’s PPC policy.
 • De netwerken van LinkedIn (http://www.linkedin.com) en Twitter (http://www.twitter.com) kunnen u een uitgebreide exposure verschaffen.
 • Vind een specifieke niche in de markt en creëer en ontwikkel vervolgens netwerken in die sector en gebruik plaatselijke bedrijvengids voor het adverteren van uw internetpagina / bedrijf.
 • Creating videos and other tutorials, manuals and guides can be very useful for users and also help the affiliates boost their business and have a high retention rate.
 • Online advertentieprijszettingsmethoden mogen alleen geïmplementeerd worden door deskundigen op dit gebied.
 • Zorg ervoor dat u te allen tijde voldoet aan hoofdstuk “A. Richtlijnen” onderdeel “4 – Richtlijnen reclame en promotie” van deze handleiding.
Beste

5. Betalingen

A. Classic Accounts Commission Scheme

Affiliates earn a commission for introducing new Referral Classic Accounts to the ZuluTrade Service.

i. General Payments Policy

Affiliates receive commission based on the Group of their clients’ selected Broker, as follows:

 • High payment Broker Group: AAAFx, AAAFx International, BlackBull, EverFX
 • Standard payment Broker Group: All other Brokers
Commissions for High Payment Broker Group
Tier Commissions # of new Live and trading accounts per evaluation period Trading Volume of all accounts (new and existing)
1 0.4 pip/lot 1 or More 20 lots or More
2 0.6 pip/lot 6 or More 60 lots or More
3 1.0 pip/lot 11 or More 80 lots or More
Commissions for Standard Payment Broker Group
Tier Flat Commission # of new Live and trading accounts per evaluation period Trading Volume of all accounts (new and existing)
1 0.4 pip/lot 1 or More alle

To change tier, ALL conditions must apply.

Institutional and/or low spread Accounts: Accounts with considerable deposits can be characterized from the Broker as Institutional due to the low spread offered. Compensation for such accounts is 0.2 pips (for AAAFx accounts) and 0.08 pips (for ALL other Brokers) for each Round Turn lot executed in a Real Broker Account.

ii. Grace Period

Grace Period applies to both, new and existing Affiliates. During Grace Period no penalty in commissions will be applied, regardless the new business the Affiliate will drive.

While in Grace Period, the Affiliate will be compensated based on the General Policy, as follows:

 • High Payment Broker Group Referral accounts: The Affiliate will join Tier 2 (0.6 pips/lot) for 2 Evaluation Periods.
 • Standard Payment Broker Group Referral accounts: Flat commission 0.4 pips/lot.

Grace Period applies for new Affiliates based on our Due Diligence verification. The period will be effective after verification.

Grace Period applies only in one Affiliate account per individual or company.

iii. Evaluation Periods

Commission Tiers will be determined for each Affiliate at the fixed dates:

 • January 1
 • April 1
 • July 1
 • October 1
iv. Probation Period

Probation Period includes 2 Tiers: Probation Tier 1 and Probation Tier 2.

Affiliates that do not source a minimum new business volume of 1 or more new Live, active and trading accounts within 90 days (evaluation period) will enter a Probation Period Tier 1 for a 90 days period of time. During Probation Tier 1, the Affiliate will be compensated with a flat commission of 0.1pip/lot traded in their Referral accounts.

The Affiliate may exit Probation by driving new business to ZuluTrade after the evaluation takes place. The classification of the Affiliate (Tier scheme) depends solely at their business and activity. An Affiliate may move from Probation to Tier 3 if they meet the requirements without passing through Tier 1 or Tier 2.

If the Affiliate does not meet the requirements to join the commission scheme, as mentioned above, he/she will enter Probation Tier 2 after 90 days following the evaluation performed by the Affiliates Team. During Probation Tier 2, the Affiliate will not be compensated.

Affiliates who do not join the commission scheme after Probation Tier 2, will be examined on a case-by-case basis, may not be compensated and/or have their Referral Accounts removed and/or their accounts permanently suspended.

B. Profit Sharing Accounts Commission Scheme

Affiliates earn a commission for introducing new Referral Accounts that have chosen the Profit Sharing plan to the ZuluTrade Service.

Affiliates that introduce Profit Sharing Accounts to ZuluTrade will receive:

1. Commission on the Subscription fee: 20% on the subscription fee paid by each account which results to $6 per month for the current $30 monthly fee per account introduced

2. Commission on the Performance fee: 20% of the 5% of ZuluTrade's monthly profit based on the investor's profit above High Water Mark. In order to read more on how Performance Fees are calculated for investors with Profit Sharing accounts, you can visit: https://www.zulutrade.com/profit-sharing

C. Betaling Verzoeken

U kunt een betalingsverzoek aanmaken via Mijn Rekening - Opbrengst - Betalingen preference. Let op! De pip-kosten variëren overeenkomstig het valutapaar dat verhandeld wordt, het rekeningtype van de Affiliaterekening, etc. De huidige betalingsmethodes voor Affiliates zijn: bankoverboeking, PayPal (voor bedragen tot $ 3000) en de ZuluTrade Mastercard. Provisiekosten voor uitbetalingen zijn::

 • $20 voor PayPal-uitbetalingsverzoeken tot $500. 3,9% provisiekosten (berekend over het bedrag van het uitbetalingsverzoek) voor PayPal-uitbetalingsverzoeken groter dan $500.
 • $30 voor elke afzonderlijke bankoverboeking binnen de Verenigde Staten.
 • $45 voor elke afzonderlijke bankoverboeking buiten de Verenigde Staten.
 • $20 voor iedere uitbetaling aan uw ZuluTrade Mastercard.

Modest fees may be applied by financial institutions in the case of wire transfers. For more details, please consult your Bank.

Houdt u eveneens rekening met het volgende::

 • Voorafgaand aan het uitbetalen van gelden vereist ZuluTrade, in overeenkomt met due diligence-procedures, afdoende bewijsvoering van de gegevens van de affiliate. Normaal gesproken vragen wij a) om een geldig identiteitsbewijs met foto (paspoort, identiteitskaart, etc.) en b) een recente, geprinte energierekening waarop uw naam en volledige woonadres staat vermeld zoals aangegeven op de registratieaanvraag.
 • To submit or release a payment, ZuluTrade needs to be provided with the Promotion Details of the Affiliate, Promotion Details refers to affiliate categories like Content sites, PPC Affiliates, Social Affiliates, communities and education, cashbacks, loyalty, video affiliates, etc and their URLs.
 • Before issuing payments, relevant commissions need to be collected from our collaborating Brokers and trading activity needs to be cross-checked prior to releasing a payment; the estimated time frame required to process a payment after a request has been made via our website is approximately 30 days.
 • Een actief rekeningsaldo met een minimum van $100 (per rekening) is vereist voordat u een uitbetalingsverzoek kunt indienen. Fondsen kunnen niet van de ene naar de andere rekening worden overgeboekt.
 • Controleer dat u uw bank-/girogegevens, PayPal-rekening of ZuluTrade Mastercard correct heeft opgezet om mogelijke vertragingen uw betaling te voorkomen.
 • Inactieve Affiliaterekeningen en Affiliaterekeningen met ongewenste gedragingen worden op individuele basis beoordeeld, komen niet in aanmerking voor compensatie en/of mogen hun Referralrekeningen niet verwijderen.
 • Ieder financieel of betalingsgerelateerd item dient te worden gemeld aan de Afdeling Klantenservice (support@zulutrade.com) (t.a.v.: Afdeling Klantenservice) voor de verwerking en verdere afwikkeling.
Beste

6. Ondersteuningsassistentie

The ZuluTrade Customer Support Dept. is here to help you. You can contact us by email at support@zulutrade.com, by telephone or by Live Chat. For further details please visit http://www.zulutrade.com/Support.

Voorbeelden van in behandeling genomen onderwerpen door de afdeling Klantenservice:

 • Algemene vragen over de dienstverlening van ZuluTrade
 • Informatie wijzigen naam of contactgegevens
 • Werkwijze Rekeningregistratie
 • E-mail van ZuluTrade met gebruikersnaam of wachtwoord niet ontvangen
 • Verzoek koppeling van rekeningen
 • Rekeningtypen (Affiliate, Live handelaar en Signaalaanbieder)
 • Technical Issues (banners, code errors, display problems, linkage loss, signal errors, etc.)
 • Onderwerpen gerelateerd aan Signaalaanbieders
 • Betalingsverzoeken of Financiële onderwerpen

Voor specifiek Affiliate gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Affiliates op affiliates@zulutrade.com. Voorbeelden van in behandeling genomen onderwerpen door de afdeling Affiliates:

 • Vragen m.b.t. het Affiliate-programma van ZuluTrade
 • Inlichtingen correct gebruik van Affiliate URL links
 • Referralrekeningen
 • Algemene informatie over het gebruik van banners & logo's
 • Reclamestrategieën
 • Geschiktheid van websites en advertentie-inhoud
 • Samenvatting Opbrengstenrapport
 • Geen Provisie Classified Accounts

Mocht u een suggestie of klacht hebben over een aspect van onze dienstverlening, kunt u contact opnemen met de afdeling Affiliaterekening op affiliates@zulutrade.com.

Wanneer uw suggestie of klacht niet tot uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u contact opnemen met de afdeling ZuluTrade Kwaliteitscontrole op qualitycontrol@zulutrade.com.

Beste

7. Opschorten / beëindigen

Het opschorten van een Affiliaterekening kan optreden als gevolg van de volgende situaties

 • Accountinactiviteit - een Affiliaterekening wordt als inactief beschouwd indien de gebruiker zich gedurende 6 maanden of langer niet heeft ingelogd.
 • Het niet specifiek erkennen of zich niet houden aan formele kennisgevingen per e-mail of telefoon aan de Affiliate, waarin ZuluTrade alle redelijke inspanningen heeft verricht om de Affiliate te informeren dat hij/zij gedragingen / handelingen verrichten die direct of indirect in strijd zijn met gedragscode van ofwel het Affiliateprogramma of van bestaande regelgeving.
 • Affiliates die ongewenst gedrag vertonen, bijvoorbeeld het aanbieden van diensten aan klanten op een onethische of illegale wijze; dergelijk situaties worden op individuele basis beoordeeld.
 • Het niet-naleven van alle advertentierichtlijnen zoals die zijn opgenomen in rubriek 4 “Richtlijnen reclame en promotie”, kan leiden tot opschorten van de Affiliaterekening; uitsluitend naar het oordeel van ZuluTrade.

The list is not exhaustive – in addition to the account suspension, other penalties may also apply, such as rejection of the outstanding revenues or pending payments as well as removal of the Affiliate’s Referral accounts prior to the account suspension.

Het opschorten van een Affiliaterekening kan leiden tot een permanente blokkade van de Affiliatedienstverlening - oftewel, de beëindiging van de Affiliaterekening. De aansprakelijkheid voor eventuele consequenties als volg het opschorten of beëindigen van een Affiliaterekening ligt volledig bij de Affiliaterekening.

Beste
 • Zulu je mobieltje

  Bekijk onze Android, iPhone, iPad en desktop-widget apps.

 • testimonials:
  • Het is eenvoudig te gebruiken, er zijn vele goede handelaren en je hebt niet veel tijd nodig voor het accountbeheer. Patrick - AAA687286F
  • Hiermee kan je forex verhandelen zonder je rekening steeds in de gaten te houden, en het heeft complexe manieren om je risico te beheren. Matthew - FXCM682552F
  • Het is de beste manier voor de beginner om forexmarkt op te gaan en voor mensen die onderweg zijn en de markt niet 24/7 kunnen volgen. Mohammad - AAA409627F
  • ZuluTrade is uniek dankzij de uitstekende klantenservice en de kwaliteit van de dienstverlening. Omar - AAA635899F
  • Ik raad ZuluTrade aan andere mensen aan omdat hun methode betrouwbaar en veilig is voor de wakkere belegger. Romuald - AAA606627F
  • Het sociale aspect van de interactie met signaalaanbieders zorgt voor een educatieve ervaring en transparante dienstverlening. De analyses zijn zeer nuttig. Robin AAA1167078F
 • zoals gezien op: