Voor het laatst bijgewerkt op

Avoid Hedging (Vermijd hedgen)

Avoid Hedging (Vermijd hedgen) is de standaard- en aanbevolen instelling voor die rekeningen van effectenmakelaars van ZuluTrade welke geen ondersteuning bieden voor de op ticket-based trading gebaseerde werkwijze van ZuluTrade.

In ticket-based trading wordt de associatie gemaakt tussen nieuwe orders en bestaande openstaande posities met behulp van specifieke ordertickets, in tegenstelling tot niet-ticket-basedsystemen waar de geplaatste orders worden geassocieerd met het instrument. Ondanks dit verschil tussen de beide werkwijzen, ondersteunt ZuluTrade de uitoefening van elke order op een wijze waarbij de algehele performance en P&L gelijk zijn ongeacht het gebruikte transactiesysteem.

Als deze optie is ingeschakeld, legt ZuluTrade iedere binnenkomende order die de bestaande marktposities zou hedgen naast zich neer en handhaaft de transactiestatus van uw rekening in een meer uitgebreide en ongecompliceerde manier, hetgeen wordt aanbevolen voor de minder gevorderde gebruikers. Indien u overgaat tot uitschakeling van deze functionaliteit, neemt u daarbij de volgende mogelijke gevolgen in acht:

Casus 1 - Onvoldoende beschikbare margin om uw rekening te beheren

Elke handeling die op uw rekening wordt uitgevoerd is een order. In niet-ticket-basedsystemen, wanneer de Gebruiker een openstaande positie tracht te sluiten, vaardigt ZuluTrade een order uit van gelijkwaardige lotomvang en op een tegenovergestelde positie. Aangezien orders een margin vereisen voor uitoefening door uw Effectenmakelaar, is het van bijzonder groot belang dat u te allen tijde voldoende margin op uw rekening heeft zodat alle orders (koop, verkoop of sluiten) kunnen worden uitgevoerd.

Met behulp van de optie "Avoid Hedging" heeft u bij ZuluTrade geen aanvullende margin nodig om orders te kunnen uitvoeren voor het sluiten van transacties.

Casus 2 - Tegenstrijdige strategieën

Signaalaanbieders van ZuluTrade hanteren de ticket-based trading. Dat betekent dat in het geval u uw rekening toestaat om tegenovergestelde orders te ontvangen voor hetzelfde valutapaar, u daarbij in ogenschouw neemt dat tegenstrijdige strategieën uw rekening kunnen beïnvloeden daar de signalen van dezelfde of andere Signaalaanbieders elkaar kunnen neutraliseren.

Door de optie "Avoid Hedging" te selecteren, wordt de transactie vermeden die hedging zal veroorzaken en wordt het eenvoudiger de transactiestatus tussen uw ZuluTrade Rekening en die van uw Broker te vergelijken.

Casus 3 - Afwijkende voorstelling van zaken van uw transactiestatus bij ZuluTrade en die bij uw Effectenmakelaar

Als u een openstaande transactie in uw rekening heeft en u vervolgens een order ontvangt van een even grote lotgrootte op een tegenovergestelde positie wordt dit vertaald als zijnde een order tot sluiten in uw rekening bij uw effectenmakelaar. Echter, beide transacties worden op uw rekening bij ZuluTrade weergegeven als openstaand. Dit houdt in dat de uitoefening van alle transactiehandelingen en gerealiseerde opbrengsten en verliezen identiek zullen zijn, maar dat er een verschil van presentatie bestaat tussen de rekening bij uw effectenmakelaar en die van uw rekening bij ZuluTrade.

Door de optie "Avoid Hedging" te selecteren, wordt de transactie vermeden die hedging zal veroorzaken en wordt het eenvoudiger de transactiestatus tussen uw ZuluTrade Rekening en die van uw Broker te vergelijken.