Forex Capital Protection - ZuluGuard™

Hoe Kapitaalbescherming werkt

ZuluGuard™ is een uiterst geavanceerd beveiligingssysteem dat de trends volgt van ongewenste gedragingen van Handelaars die u volgt en aan u de keuze laat welke acties ondernomen moeten worden om uw belegd vermogen te beschermen.

Een voorbeeld van ongewenst gedrag is wanneer de performance van een Handelaar afneemt en impact heeft op de W&V van uw rekening.

Om deze reden zal ZuluGuard™ continu de performance van de Handelaar monitoren en een evenredige bescherming van uw fondsen verzorgen door winsten veilig te stellen en verliezen te minimaliseren tot aan het geldbedrag dat u hebt ingesteld bij de basisvaluta van uw account.

Wanneer de verliezen die vooraf ingestelde waarde overschrijden, treedt ZuluGuard™ in werking en beschermt uw account. Let op! ZuluGuard™ monitort gerealiseerde en ongerealiseerde transacties zodat rekening wordt gehouden met openstaande transacties. Dit houdt in dat de Handelaar over het geheel genomen winst kan maken en ZuluGuard™ actie onderneemt wanneer de opbrengsten lager worden! *

Een voorbeeld:

Hieronder treft u een uitgewerkt voorbeeld aan waarbij u de Vermogensbescherming op $ 1.000 hebt ingesteld en u op elk gewenst moment slechts 1 openstaande transactie hebt.

Transactie # Max. DD($) terwijl de transactie openstaat Eindwaarde W&V ($) van de transactie Geaccumuleerde V&W ($) van Handelaar in uw account ZuluGuard™ Kapitaalbescherming Worst-case W&V (gerealiseerd) van deze Handelaar indien ZuluGuard™ in actie komt!1
0 n/a n/a n/a 1000 - 1000
1 -500 -500 -500 1000 -1000
2 -100 1900 1400 1000 400
3 -400 1300 2700 1000 1700
4 -700 -7002 2000 1000 1700
5 -300 -3003 1700 1000 1700

Omdat er bij Transactie #5 sprake is van een verlies van -$1.000 (-$700 W&V na realisatie van Transactie #4 en -$300 aan ongerealiseerde posities bij Transactie #5), is daarmee de grenswaarde van uw Kapitaalbescherming van $1.000 bereikt en zal ZuluGuard™ in werking treden.

Het maximale verlies voor wat betreft deze handelaar is dat van het voorgaande worst-case-scenario W&V (gerealiseerd) van $1.700.

Notities

  1. De worst-case W&V (gerealiseerd) is het uiteindelijke geldbedrag (W&V) van deze Handelaar dat op uw account achterblijft, ervan uitgaande dat ZuluTrade in actie zal komen.
  2. Wanneer u de eind-W&V van transactie #1 en #4 combineert, overschrijdt hij de Kapitaalbeschermingsdrempel van 1.000. Aangezien er tussentijds winsten zijn gerealiseerd, hebben de verliezen van deze Handelaar tot op dit punt de 1.000-grens nog niet overschreden.
  3. Ervan uitgaande dat u de ZuluGuard™-optie "Alle handelaartransacties sluiten" hebt geselecteerd.

ZuluGuard™ detecteert het wanneer de performance van de handelaar afbrokkelt en het punt wordt bereikt van het vooraf aangegeven hoogte van verliezen en zal actie ondernemen om uw account te beschermen tegen verdere verliezen.

De Kapitaalbescherming wijzigen

Houd er rekening mee dat ZuluGuard™ de performance van de Handelaar monitort vanaf het moment dat u de Kapitaalbescherming hebt ingeschakeld. U kunt de limiet van de Kapitaalbescherming naar wens aanpassen en per Handelaar uw vermogen aan meer of minder risico blootstellen, overeenkomstig zijn risicoprofiel.

Het ingeven van 0 als waarde, schakelt deze functie uit.

* Belangrijke disclaimer: In volatiele of snel bewegende marktomstandigheden, worden de ZuluGuard-sluitsignalen afgegeven tegen de geldende marktkoers, die mogelijk sterk kan afwijken van de gewenste koers. Met mogelijk substantiële verliezen als gevolg, aangezien ZuluGuard niet altijd de gewenste bescherming kan waarborgen.