Voor het laatst bijgewerkt op

Een succesvolle interventie is niet in elk afzonderlijk geval mogelijk als gevolg van factoren buiten de invloedssfeer van ZuluTrade. Echter, met de insteek om voortdurend gebruikerservaringen te verbeteren en handelsresultaten te egaliseren, heeft ZuluTrade de functionaliteit Monitor Mijn Rekening in het leven geroepen.

Deze functionaliteit wordt getriggerd in de volgende gevallen

Casus 1 - Het sluitsignaal van de signaalaanbieder heeft de transactie in uw rekening niet kunnen afsluiten.

 1. Transactie staat zowel in uw Rekening open als in de rekening van de Signaalaanbieder
 2. Signaalaanbieder heeft succesvol een Sluitsignaal verzonden
 3. Het sluitsignaal heeft de transactie in uw rekening niet afgesloten
 4. Monitor Mijn Rekening probeert de transactie te sluiten

Onderbouwing voor het sluiten van de transactie

Daar uw Signaalaanbieder besloten heeft de transactie te sluiten, tracht ZuluTrade, ter bescherming van uw rekening, de transactie op hetzelfde moment te sluiten als het sluitmoment van de transactie door de Aanbieder, hetgeen hetzelfde resultaat genereert met minimale slippage.

Veelvoorkomende oorzaken

Technische foutmelding, Verbindingsproblemen

Casus 2 - De transactie werd niet gesloten door een Stop/Limiet-trigger daar de Stop/Limiet in uw Rekening op 0 was ingesteld.

 1. Transactie staat zowel in uw Rekening open als in de rekening van de Signaalaanbieder
 2. Transactie in de rekening van uw Signaalaanbieder wordt gesloten als gevolg van stop/limiet-trigger
 3. Transactie blijft openstaan in uw rekening aangezien er geen stop-/limietwaarde is ingesteld of deze is ingesteld op nul
 4. Monitor Mijn Rekening probeert de transactie te sluiten

Onderbouwing voor het sluiten van de transactie

Indien de Signaalaanbieder een stop-/limietwaarde heeft ingesteld voor een transactie welke wordt gesloten door een trigger van de stop/limiet en er is geen stop-/limietwaarde ingesteld op uw rekening, dan kan er sprake zijn van een technische fout of verbindingsprobleem. Om uw rekening te beschermen, tracht ZuluTrade de transactie op hetzelfde moment te sluiten als het sluitmoment van de transactie door de Aanbieder, hetgeen hetzelfde resultaat genereert met minimale slippage.

Veelvoorkomende oorzaken

Technische foutmelding, Verbindingsproblemen

Casus 3 - De transactie is niet gesloten door een stop/limiet, terwijl de stop-/limietwaarden van uw Rekening dezelfde zijn als die van de Signaalaanbieder.

 1. Transactie staat zowel in uw Rekening open als in de rekening van de Signaalaanbieder
 2. Transactie in de rekening van uw Signaalaanbieder wordt gesloten als gevolg van stop/limiet-trigger
 3. Transactie blijft openstaan in uw rekening terwijl u dezelfde stop-/limietwaarden heeft als de Signaalaanbieder
 4. Monitor Mijn Rekening probeert de transactie te sluiten

Onderbouwing voor het sluiten van de transactie

Ondanks dat de stop/limiet van de Signaalaanbieder en van uw rekening voor een gegeven transactie dezelfde zijn, is het mogelijk dat een transactie van de Signaalaanbieder wel door de stop/limiet wordt gesloten, maar dat dezelfde transactie in uw rekening niet wordt gesloten. ZuluTrade tracht de transactie te sluiten op hetzelfde moment als het sluitingsmoment van de transactie van de Aanbieder, hetgeen hetzelfde resultaat genereert met minimale slippage.

Veelvoorkomende oorzaken

Verschil in tarieven aangeleverd door uw Effectenmakelaar en de Effectenmakelaar van de Signaalaanbieder - gevolg: stop/limiet wordt op de ene rekening wel gehaald, maar niet op de andere.

Casus 4 - Uw Effectenmakelaar wijst de stop-/limietupdate af i.v.m. de proximiteit van de marktprijs.

 1. Transactie staat zowel in uw Rekening open als in de rekening van de Signaalaanbieder
 2. Signaalaanbieder heeft succesvol stop-/limietwaarden bijgewerkt
 3. Uw Effectenmakelaar wijst de update af i.v.m. de proximiteit van de huidige marktprijs
 4. Monitor Mijn Rekening probeert de transactie te sluiten

Onderbouwing voor het sluiten van de transactie

Aangezien de stop-/limietwaarde was bijgewerkt door de Signaalaanbieder, maar dat die handeling afgekeurd is door uw Effectenmakelaar zal ZuluTrade trachten de transactie te sluiten op voorwaarde dat de huidige ratio van uw Effectenmakelaar maximaal 10 pips bedraagt van de afgekeurde stop-/limietwaarde, omdat dat hetzelfde resultaat zal genereren met minimale slippage als wanneer de transactie was gesloten met een trigger van de stop/limiet.

Veelvoorkomende oorzaken

Proximiteit tot de marktprijs zoals aangeleverd door uw Effectenmakelaar

Casus 5 - De Signaalaanbieder annuleert een Lopende Order die reeds in uw rekening tegen marktprijs is geopend.

 1. De Lopende Order is in uw Rekening geplaatst afkomstig van de Signaalaanbieder
 2. De Lopende Order is geopend tegen marktprijs in uw Rekening, maar niet in de Rekening van de Signaalaanbieder
 3. Signaalaanbieder besluit tot annulering van de Lopende Order in zijn rekening
 4. Monitor Mijn Rekening probeert de transactie te sluiten

Onderbouwing voor het sluiten van de transactie

In het geval de Signaalaanbieder een Lopende Order annuleert, heeft hij geen controle over die Lopende Order aangezien deze voortaan wordt uitgevoerd als een transactie op uw rekening. Daar de transactie niet langer wordt gemonitord door de Signaalaanbieder, tracht ZuluTrade vervolgens de transactie te sluiten om blootstelling aan de markt te voorkomen.

Veelvoorkomende oorzaken

Verschillende tarieven van effectenmakelaars

Casus 6 - De Openstaande Order is geopend en gesloten tegen marktprijs in de rekening van de Signaalaanbieder, maar is niet geopend tegen marktprijs in uw Rekening.

 1. De Lopende Order is in uw Rekening geplaatst afkomstig van de Signaalaanbieder
 2. De Openstaande Order is geopend tegen marktprijs in de rekening van de Signaalaanbieder, maar niet in uw rekening.
 3. De transactie wordt gesloten in de rekening van uw Signaalaanbieder als gevolg van stop/limiet-trigger
 4. De order staat nog altijd open in uw rekening.
 5. Monitor Mijn Rekening annuleert de Openstaande Order

Redenering voor het annuleren van een openstaande order

In het geval een Openstaande Order wordt geopend of de Signaalaanbieder opent deze tegen marktprijs en de order wordt gesloten i.v.m. een stop/limiet-trigger, dan heeft de Signaalaanbieder geen controle over de Openstaande Order in uw Rekening. Om deze reden tracht ZuluTrade de Openstaande Order te annuleren om te voorkomen dat deze geopend wordt tegen marktprijs, blootgesteld wordt en niet meer gemonitord wordt door de Signaalaanbieder.

Veelvoorkomende oorzaken

Verschillende tarieven van effectenmakelaars